Duurzame inzetbaarheid in onzekere tijden; juist nĂ¹!

Op deze site treft u een overzicht van alle projecten en instrumenten die in de afgelopen jaren specifiek voor de VVT (verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg.) zijn ontwikkeld. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen. 
Er is geen blauwdruk voor duurzame inzetbaarheid. Elke organisatie is immers anders en dat vraagt om maatwerk. Lees meer >

Wat maakt dat werkgevers en werknemers daadwerkelijk werk maken van duurzame inzetbaarheid? Wat werkt wel en wat werkt niet? En welke manier van communiceren is hierin het meest effectief? In opdracht van A+O VVT heeft Tinka van Vuuren onderzoek gedaan naar deze vragen. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties meer moeten doen om mensen in beweging te krijgen rondom dit onderwerp dan alleen het aanreiken van informatie en kennis. Het geven van informatie werkt alleen wanneer iemand bewust bezig is met een onderwerp, maar in 90% van de gevallen zijn mensen zich niet zo bewust van hun gedrag.

Vanaf 19 oktober 2015 kunt u subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te stimuleren. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn en blijven. 

Vanaf 19 oktober 2015 kunt u subsidie aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te stimuleren . Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. U kunt subsidie aanvragen voor een adviseur die samen met u een maatwerkprogramma opstelt.