Meet-Up Fysieke belasting

Het arbeidsmarktfonds A+O VVT organiseert op 18 oktober en op 7 en 21 november de ‘Meet-Up fysieke belasting’. Daarin staat centraal het delen van kennis over het effectief invoeren - en houden - van het ergonomiebeleid en de recente ontwikkelingen op dit gebied. De Meet-Up is voor een brede doelgroep: zowel verantwoordelijken voor het ergonomiebeleid als de uitvoerende medewerkers.

De Arbocatalogus VVT is sinds 2008 de bron van richtlijnen, maatregelen en goede praktijken voor  goede arbeidsomstandigheden in de VVT. Naast regelmatige updates van de inhoud, is het nu tijd om de Arbocatalogus grondig onder de loep te nemen en aan te passen aan de huidige wensen van de gebruikers. 

Zelfleiderschap, gedragsverandering, maatwerk en dialoog zijn vier speerpunten waar de VVT-branche aan kan werken om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Deze speerpunten hangen met elkaar samen en daarom is het goed ze integraal te benaderen. Dat blijkt uit de werksessies Duurzame inzetbaarheid in de VVT’ van werkgeversorganisaties Actiz en BTN en werknemersorganisaties FBZ, CNV en Nu’91. De stichting A+O VVT ondersteunde het onderzoek.

In opdracht van Sociale Partners in de VVT heeft SBI Formaat een handreiking voor ondernemingsraden opgesteld. Het doel van deze handreiking is om een bijdrage te leveren aan de invulling van de rol van de OR in zijn bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT.

‘Enzo Knol om werken in de ouderenzorg aantrekkelijk te maken’

Het is een van de meest actuele arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Het aantal 80-plussers stijgt en daarmee de complexere zorgvraag. Tegelijkertijd worden de medewerkers in de ouderenzorg ouder, zijn er nu al moeilijk vervulbare vacatures en is de instroom in de opleidingen te laag. Hoe werf je jongeren om te gaan werken in de ouderenzorg? En hoe behoud je ze vervolgens? Daarover discussieerden ruim twintig jongeren tijdens de lunchdialoog van 14 juni 2017, georganiseerd door de SER en het CAOP. De oplossingen waren creatief: van de inzet van Enzo Knol om de beeldvorming over de ouderenzorg te verbeteren tot het uitrollen van de rode loper wanneer iemand ervoor kiest om te gaan werken in de ouderenzorg. De ideeën zijn meegenomen in de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen!  

Red jij het tot je 72e?

We leven steeds gezonder en dat kun je merken. De levensverwachting in Nederland is flink gestegen. Een paar jaar extra leven betekent ook een paar jaar extra werken. Volgens de voorspellingen gaan de jongeren van nu met pensioen op hun 72e.  Werkgevers en werknemers (Actiz, BTN, FBZ, CNV en Nu’91) onderzoeken met ondersteuning van arbeidsmarktfonds A+O VVT, hoe  medewerkers vitaal, vakkundig en met plezier hun werk in de  VVT branche kunnen blijven uitvoeren.  

Wat maakt dat werkgevers en werknemers daadwerkelijk werk maken van duurzame inzetbaarheid? Wat werkt wel en wat werkt niet? En welke manier van communiceren is hierin het meest effectief? In opdracht van A+O VVT heeft Tinka van Vuuren onderzoek gedaan naar deze vragen. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties meer moeten doen om mensen in beweging te krijgen rondom dit onderwerp dan alleen het aanreiken van informatie en kennis. Het geven van informatie werkt alleen wanneer iemand bewust bezig is met een onderwerp, maar in 90% van de gevallen zijn mensen zich niet zo bewust van hun gedrag.

Vanaf 19 oktober 2015 kunt u subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te stimuleren. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn en blijven. 

Vanaf 19 oktober 2015 kunt u subsidie aanvragen om duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te stimuleren . Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. U kunt subsidie aanvragen voor een adviseur die samen met u een maatwerkprogramma opstelt.

Zeven verschillende branches, duizend professionals, negen workshops, drie thema's, een beursvloer en alle ins en outs over de aanpak van agressie. Dat zijn de ingrediënten voor het unieke (en gratis!) congres 'Agressie aanpakken doe je zo' op 19 november 2015. In één middag ben je helemaal op de hoogte van hoe je agressie ook in jouw organisatie kunt verminderen en voorkomen