CNV Publieke Zaak is dé vakbond voor alle mensen die met hart en ziel werken in zorg, welzijn en bij de (geprivatiseerde) overheid. Zij zorgt ervoor
ervoor dat haar leden met plezier en zonder zorgen kunnen werken.

Voor meer informatie over CNV Publieke Zaak kunt u:

CNV Publieke Zaak zet kennis in en organiseert betrokkenheid van mensen om rechtvaardige arbeidsverhoudingen te bereiken voor (voormalige) werknemers bij overheid, zorg, welzijn, publieke dienstverleners en in het bijzonder voor leden om zo hun zelfredzaamheid te realiseren op het gebied van werk en inkomen. CNV Publieke Zaak is gezaghebbend belangenbehartiger omdat zij voortdurend kennis over stakeholders ontwikkelt en op basis daarvan waardegedreven keuzes maakt.