BTN is een branchevereniging voor het brede domein van zorg en welzijn die zich voor haar leden bezig houdt met belangbehartiging, faciliteren en innoveren. Uitgangspunten zijn hierbij cliëntkeuze en het maximaal faciliteren van de relatie tussen cliënt en professional. Dit doet BTN door in haar activiteiten en werkwijze over financieringsstromen en -stelsels heen te zoeken naar oplossingen. Oplossingen die zowel voor cliënt, professional als instelling continuïteit en tevredenheid opleveren. De leden van BTN worden ondersteund bij het bedenken van nieuwe concepten die doorontwikkeling mogelijk maken op het gebied van zorg en welzijn. Om alle leden maatwerk te kunnen leveren werkt BTN met verschillende secties als sectie zorg thuis groot, sectie zorg thuis klein en sectie welzijn. Op deze wijze faciliteert BTN de belangen van verschillende partijen.

www.branchebelang-thuiszorg.nl