Uw organisatie is gebaat bij arbeidsfitte en betrokken medewerkers die hun talenten optimaal benutten. Als organisatie wilt u immers vlot kunnen inspelen op maatschappelijke en economische veranderingen en op veranderende vragen van klanten of burgers. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers zich optimaal blijven inzetten en enthousiast bijdragen aan de organisatiedoelen? Er zijn inmiddels tal van instrumenten beschikbaar om op de werkvloer concreet met deze vraag aan de slag te gaan. Specifiek voor en door de VVT-branche ontwikkelde instrumenten vindt u onder oplossingen op deze site .

Om de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers te versterken, kunt u van 19 oktober tot 13 november een subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) .

Wat is een ESF-subsidie?

De ESF-regeling is laagdrempelig en gericht op kleinschalige projecten. De subsidie betreft alleen de kosten van een ingehuurde adviseur. De subsidie bedraagt de helft van deze kosten en is maximaal €10.000,-. Aanvragen kunnen van 19 oktober 2015, 9.00 uur, tot en met 13 november 2015, 17.00 uur bij het loket van het Agentschap SZW worden ingediend.

Wat zijn de criteria?

Uw aanvraag dient o.a. aan de volgende voorwaarden te voldoen:

-        Het project duurt maximaal 10 maanden.

-        U gebruikt de subsidie voor extern advies over het versterken van duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

-        Het project levert een bijdrage aan gezonde, competente, gemotiveerde en productieve werknemers vanaf hun indiensttreding tot aan pensionering.

-        Het project omvat een van de hieronder genoemde thema’s en activiteiten.


Thema’s en activiteiten waarvoor u advies kunt inwinnen zijn:

-        het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;

-        het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;

-        het bevorderen van gezond en veilig werken;

-        het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;

-        het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;

-        het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;

-        het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;

-        het invoeren van arbeidstijdenmanagement.