Netwerkevent CNV Zorg en Welzijn voor professionals

Op maandag 15 september a.s. organiseert CNV Zorg en Welzijn een netwerkevent om je te helpen de regie over je loopbaan in eigen hand te nemen.

A+O VVT start  – bij voldoende interesse – in het najaar een praktijknetwerk duurzame inzetbaarheid in de VVT. In het praktijknetwerk kunnen VVT-organisaties hun kennis en ervaring rond duurzame inzetbaarheid met elkaar delen en verder brengen. De eerste drie bijeenkomsten worden begeleid door een adviseur van A+O VVT.

In  oktober kunnen individuele organisaties en bedrijven - dus ook vvt-organisaties -  een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van maximaal €10.000,- aanvragen voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  De informatie in dit bericht is gebaseerd op de tekst van de regeling die op 9 juli jl. wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Met de campagne ‘Check je Werkstress’ wil de Minister van SZW werkgevers en werknemers wijzen op de risico’s van te veel werkstress. De campagne moet ervoor zorgen dat dit onderwerp op de werkvloer bespreekbaar wordt. Deze campagne is onderdeel van een vierjarige aanpak van SZW. De komende twee jaar richt de aanpak zich vooral op werkdruk - met specifieke aandacht voor werk/privé en mantelzorg -, agressie, geweld en intimidatie. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal.

Check je werkstress op www.facebook.com/checkjewerkstress

Op het congres ‘Duurzame inzetbaarheid in onzekere tijden - juist nu!’ van 3 december 2013 hebben prof. dr. Ton Wilthagen (hoogleraar Institutionele en Juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg) en Joop Alberda, (technisch directeur zwembond KNZB en oud-bondscoach van de volleyballers en technisch directeur van NOC*NSF ) hun bevlogen visie gegeven op het thema duurzame inzetbaarheid.

Voor de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg) is vanmiddag tijdens het congres ‘Duurzame inzetbaarheid in onzekere tijden - juist nu!’in het Spant te Bussum de internetportal www.duurzaaminzetbaarindevvt.nl gelanceerd door Adriaan Wirtz van ActiZ, Aaldert Mellema van CNV Publieke Zaak en Bram de Gier van PGGM.

Agressie tegen (jeugd)zorgmedewerkers is onacceptabel. Om die reden hebben sociale partners uit de zorg en jeugdzorg, ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de handen ineen geslagen en een plan met maatregelen opgesteld.

Met gebruikmaking van instrumenten en ervaringen die aangereikt worden op deze website gaat u in het netwerk en in de eigen organisatie concreet aan de slag. Daarbij bepaalt u zelf thema’s die u rond duurzame inzetbaarheid wilt behandelen en welke instrumenten/methoden u daarbij in wil zetten. Dat kan zowel een randvoorwaardelijk thema zijn (bijvoorbeeld hoe maak je een plan van aanpak en wat zet je er in), als een inhoudelijk thema (bijvoorbeeld een integrale benadering van o.a. loopbaanbeleid, scholing of werkbalans).