Gezondheid & vitaliteit

De Arbocatalougs VVT biedt een uitgebreid overzicht van gezonde en veilige oplossingen, hulpmiddelen en goede praktijkvoorbeelden voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de zorg.

Werk & privé

Medewerkers in zorg en welzijn kunnen op de website van PGGM bij de ‘online coach’ terecht voor ondersteuning bij belangrijke levensgebeurtenissen.

Motivatie & werk

De Werkbalans-tool legt snel en eenvoudig een verbinding tussen informatie over cliëntvraag, personele inzet en sociale doelen. Dit is de start van de dialoog over werkdruk, contractomvang en de balans tussen werk en privé.

De ‘Toolbox dialoog’ bestaat uit vier dialoogkaarten. Daarmee kunnen werkgever en werknemer de dialoog over duurzame inzetbaarheid voeren.

‘Seniorenkracht’ is een digitale, interactieve HR-tool met aanbevelingen om de kwaliteiten van oudere medewerkers tot hun recht te laten komen en te benutten

Met de zelfscan kun je zien hoe je scoort op activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zelfleiderschap, betrokkenheid en bevlogenheid

Opleiding & ontwikkeling

Opleiding en bijscholing zijn belangrijke schakels voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Overzichtelijke schema’s waarin de beroeps- en loopbaanmogelijkheden in de branche VVT (inclusief kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) in kaart gebracht zijn.

De PGGM Academie is een bijzondere portal binnen de PGGM ledensite voor medewerkers in zorg en welzijn.

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het is een middel om ervaringscertificaten te verkrijgen. Met een certificaat kunnen vrijstellingen verkregen worden bij vervolgopleidingen.

De methodiek ‘functiecreatie’ is ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een functie te geven binnen uw VVT-organisatie.

Beleid in beeld

Het Meetinstrument Arbeidsinnovatie Plus (MAI+) is een praktische tool spreadsheet waarmee u inzicht kunt krijgen in de effecten van veranderingen in de organisatie van het werk.

Overzichtelijke schema’s waarin de beroeps- en loopbaanmogelijkheden in de branche VVT (inclusief kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) in kaart gebracht zijn.

Beleid over duurzame inzetbaarheid begint vaak met een visie. Hier vindt u de visie vanuit sociale partners betrokken bij A+O VVT.

Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om u te ondersteunen in het kiezen van een route die bij uw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld.

Een overzicht van verschillende instrumenten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de VVT bevorderen.

Onderzoek

In opdracht van A+O VVT heeft Tinka van Vuuren onderzoek gedaan wanneer werkgevers en werknemers verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid.

We leven steeds gezonder en dat kun je merken. De levensverwachting in Nederland is flink gestegen. Een paar jaar extra leven betekent ook een paar jaar extra werken. Volgens de voorspellingen gaan de jongeren van nu met pensioen op hun 72e.

Medezeggenschap

Het doel van deze handreiking is om een bijdrage te leveren aan de invulling van de rol van de OR in zijn bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT.