De Werkbalans-tool is een plannings-/sturingsinstrument dat de dialoog faciliteert tussen bestuurder en ondernemingsraad, medewerkers en leidinggevenden over vraagstukken als werktijden, kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, (ervaren) werkdruk en contractenbeleid. De tool legt snel en eenvoudig een verbinding tussen informatie over cliëntvraag, personele inzet en sociale doelen. De toegankelijkheid van het instrument maakt een goede communicatie mogelijk over de situatie en mogelijkheden, het bedenken van alternatieven en het vaststellen van een plan voor de komende periode.

Mogelijkheden van de tool

De Werkbalans-tool biedt u inzicht in en mogelijkheid te sturen op de volgende onderwerpen:

  • de verbinding tussen de dynamische (zorg)vraag en personele inzet;
  • de samenstelling van de personele formatie met soorten contracten en afspraken over de inzetbaarheid van medewerkers;
  • de sociale doelen zoals de ruimte voor grotere banen vanaf 28 uur, het uitbreiden van de contractomvang en de afstemming van arbeid en privé;
  • een aanvaardbare werkdrukbalans voor medewerkers.

Daarnaast kunt u met behulp van de Werkbalans-tool alle stakeholders eenduidig en transparant informeren over doelstellingen, planvorming, realisatie en bijsturing op deze thema’s.

Voor wie?

De Werkbalans-tool is bedoeld voor directie, management, ondernemingsraad en medewerkers.

Door wie?

De Werkbalans-tool komt voort uit de afspraken uit de CAO VVT, JGZ en kraamzorg 2012- 2013 en is ontwikkeld in opdracht van ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, Nu’91 en FBZ.

oplossing

Gerelateerde oplossingen

Bent u geïnteresseerd in deze en andere instrumenten die uw inzicht kunnen vergroten? Kijk ook eens naar: