Opleiding en bijscholing zijn belangrijke schakels voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat geldt zowel bij de start van, als gedurende hun loopbaan.
Om medewerkers en werkgevers goed te informeren en te helpen de juiste keuzes te maken, is op de websites van ActiZ, A+O VVT en YouChooz toegankelijke en actuele informatie over opleidingsmogelijkheden verzameld.

Toelichting

Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de competenties van hun medewerkers. Gestimuleerd door hun werkgever nemen medewerkers zelf initiatief in te volgen opleidingen en bijscholingen. Sociale partners in de zorg bieden daar ondersteuning bij door actuele informatie over opleidingen toegankelijk te maken, en initiatieven te initiëren op het gebied van vernieuwingen in opleidingen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de aansluiting tussen ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs.

Door informatie over opleiding en bijscholing goed toegankelijk te maken, is het voor HRM’ers, opleidingsfunctionarissen en werknemers eenvoudiger om zich goed te informeren over de mogelijkheden.

Voor wie?

De informatie over opleidingsmogelijkheden is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. HRM’ers en opleidingsfunctionarissen bij zorgorganisaties vinden op de websites veel ondersteuning voor hun opleidings- en scholingsbeleid. Werknemers kunnen zich met deze informatie oriënteren op en initiatief nemen voor verdere stappen in hun loopbaan.

Door wie?

De informatie over opleidingsmogelijkheden wordt toegankelijk gemaakt door sociale partners en A+O VVT (waarin sociale partners samenwerken), met medewerking van onder meer het kenniscentrum Calibris.

Links

Opleidingen en beroepen in zorg, welzijn en sport – www.youchooz.nl
Informatie over branche-erkende opleidingen - www.vvtopleidingen.nl
Opleidingen Kraamzorg - www.actiz.nl/ledennet-onderwerpen/opleiden-kraam/opleiden-kraamzorg
Opleidingen Jeugdgezondheidszorg - www.actiz.nl/ledennet-onderwerpen/opleidingen-jgz/opleidingen-jgz

Gerelateerde oplossingen

Bent u geïnteresseerd in deze en andere instrumenten die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van uw medewerkers? Kijk ook eens naar: