De methodiek ‘functiecreatie’ is ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een functie te geven binnen uw VVT-organisatie.

Om u te ondersteunen bij het werken met deze methodiek, is de Handreiking Functiecreatie in de VVT geschreven. Deze digitale handreiking geeft achtergronden bij en een uitgebreide toelichting op de werkwijze. De handreiking is als pdf te downloaden van de website van A+O-VVT.

Toelichting

Geschoolde werknemers, zoals verzorgenden en verpleegkundigen, vervullen complexe functies. Maar deze functies omvatten ook eenvoudige taken. Door die eenvoudige taken samen te voegen, kunt u banen creëren voor medewerkers van de sociale werkvoorziening. De hoogopgeleide werknemers kunnen zich dan beter concentreren op hun eigenlijke taken, waardoor de werkdruk wordt verminderd en zij hun werk als leuker ervaren.

In de Handreiking Functiecreatie in de VVT vindt u praktische tips en hulpmiddelen, zoals een voorbeeldbrief om medewerkers te informeren.

Voor wie?

Handreiking Functiecreatie in de VVT is bedoeld voor managers, raden van bestuur, leidinggevenden, HRM-ers en andere enthousiaste werknemers in de VVT.

Door wie?

Handreiking Functiecreatie in de VVT is geschreven in opdracht van Stichting A+O VVT en SBCM.

oplossing

Gerelateerde oplossingen

Bent u geïnteresseerd in deze en andere instrumenten die het inzicht kunnen verhogen? Kijk ook eens naar: