‘Loopbaanpaden’ is een overzichtelijk onderdeel van de website van het A+O VVT, bedoeld om werknemers in de VVT, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg inzicht te geven in de loopbaanmogelijkheden binnen hun branche.

De ‘loopbaanscan’ is een eenvoudige online test voor werknemers in de VVT, die een persoonlijke rapportage oplevert over zijn of haar loopbaan tot nu toe, en zijn of haar mogelijkheden voor de toekomst.

Toelichting

Van de webpagina Loopbaanpaden zijn het ‘loopbaanlandschap’ en ‘loopbaankaarten’ te downloaden. Dat zijn interactieve pdf’s waarin in overzichtelijke schema’s de beroeps- en loopbaanmogelijkheden in de branche VVT (inclusief kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) in kaart gebracht zijn.

De loopbaankaarten laten zien welke mogelijkheden er in principe voor werknemers zijn om zich te ontwikkelen in hun huidige functie in de VVT. Of om door te groeien naar een andere functie (op hetzelfde niveau of op een hoger niveau). Het kan medewerkers helpen om na te denken over loopbaanstappen in de zorg, en daarover het gesprek aan te gaan met hun werkgever. De kaarten zijn ingedeeld naar opleidingsniveau. Vanuit de kaarten kan worden doorgeklikt naar achterliggende informatie over beroepen en daarbij behorende opleidingen.

Een totaaloverzicht van alle functies binnen de VVT is weergegeven in het ‘loopbaanlandschap’.

Een ander hulpmiddel bij het nadenken over loopbaanstappen is de ‘loopbaanscan’. De werknemer loopt een eenvoudige vragenlijst door, en op basis van de gegeven antwoorden wordt er een rapportage gemaakt met een overzicht van de huidige loopbaan, en handige tips en mogelijkheden voor de toekomst.

Voor wie?

De loopbaanpaden (met loopbaanlandschap en loopbaankaarten) en de loopbaanscan zijn bedoeld voor medewerkers in de VVT, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Door wie?

De instrumenten zijn ontwikkeld in opdracht van A+O VVT.

Links

http://www.aovvt.nl/onderwerpen-a-o-vvt/duurzaam-werken/loopbaanpaden/

http://www.aovvt.nl/onderwerpen-a-o-vvt/duurzaam-werken/loopbaanscan/

Gerelateerde oplossingen

Bent u geïnteresseerd in deze en andere instrumenten die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van uw medewerkers? Kijk ook eens naar: