FBZ staat voor: Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek.

Twintig beroepsorganisaties zijn voor de sociaal-economische belangenbehartiging aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ). De beroepsorganisaties verzorgen de collectieve belangenbehartiging voor hun leden, waarvan het arbeidsvoorwaardelijke deel door de FBZ wordt verzorgd. ruim 27.500 professionals bij de FBZ aangesloten.

Naast het (cao-)overleg op landelijk niveau voert de FBZ ook op instellingsniveau overleg met werkgevers over de personele gevolgen van fusies en reorganisaties. De FBZ onderhandelt daarbij met de werkgever over bijvoorbeeld een sociaal plan.

De FBZ heeft ook regelmatig contact met de ondernemingsraad voor uitwisseling van informatie. Ook neemt de FBZ namens uw beroepsorganisatie onder andere deel aan overleg over pensioenen, functiewaarderingssystemen en arbeidsmarktfondsen en met zorgverzekeraars.

www.FBZ.nl www.FBZ.nl