PGGM is een coöperatie waar gewerkt wordt met geld, maar ook waar het draait om mensen.

We zijn elke dag bezig om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Waarin het niet alleen gaat om welvaart, maar juist ook om welzijn. Als coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie verleent PGGM aan diverse pensioenfondsen diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering. Aanvullend hierop is PGGM een betrouwbare partij voor ruim 625.000 leden in de sector zorg en welzijn. Wij helpen hen bij het verstevigen van hun persoonlijk en financiële balans door met hun in gesprek te gaan en een platform te bieden. Zo kunnen leden met elkaar in contact komen en ervaringen uitwisselen. PGGM initieert, organiseert en faciliteert. Dat is de kracht van een sterke coöperatie. Samen voor elkaar.

www.pggm.nl