Het Meetinstrument Arbeidsinnovatie Plus (MAI+) is een praktische tool spreadsheet waarmee u inzicht kunt krijgen in de effecten van veranderingen in de organisatie van het werk en de arbeidsomstandigheden binnen uw zorgorganisatie.

Toelichting

Het doel van MAI+ is om bij keuzes voor veranderingen in uw zorgorganisatie zo goed mogelijk in te schatten wat de haalbaarheid en de (verwachte) effecten ervan zijn. Verwachte effecten kunnen te maken hebben met de hoeveelheid ingezette arbeid, de kwaliteit van het werk en de kwaliteit van de zorg. De financiële kosten en baten zijn met behulp van MAI+ ook inzichtelijk te maken.

Nadat er veranderingen in de organisatie zijn ingevoerd, kunnen met MAI+ ter evaluatie nametingen worden uitgevoerd.

In het instrument wordt uitgebreid toegelicht hoe het werkt en op welke wijzen u het op maat kunt inzetten.

Voor wie?

MAI+ is bedoeld voor beleidsmedewerkers in zorgorganisaties, bijvoorbeeld HRM’ers, arbodeskundigen, en medewerkers bedrijfsvoering.

Door wie?

MAI+ is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met een praktijkgroep vanuit zorgorganisaties, in opdracht van ActiZ.

knop naar deze oplossing

Gerelateerde oplossingen

Bent u geïnteresseerd in deze en andere instrumenten die het inzicht kunnen verhogen? Kijk ook eens naar: