Een overzicht van verschillende instrumenten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de VVT bevorderen.

Werkbalans-tool

De Werkbalans-tool legt snel en eenvoudig een verbinding tussen informatie over cliëntvraag, personele inzet en sociale doelen. Dit is de start van de dialoog over werkdruk, contractomvang en de balans tussen werk en privé.

Loopbaanpaden en loopbaanscan

Overzichtelijke schema’s waarin de beroeps- en loopbaanmogelijkheden in de branche VVT (inclusief kraamzorg en jeugdgezondheidszorg) in kaart gebracht zijn.

Functiecreatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De methodiek ‘functiecreatie’ is ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een functie te geven binnen uw VVT-organisatie.

Toolbox dialoog: dialoog voor duurzaam werken

De ‘Toolbox dialoog’ bestaat uit vier dialoogkaarten. Daarmee kunnen werkgever en werknemer de dialoog over duurzame inzetbaarheid voeren.

Seniorenkracht

‘Seniorenkracht’ is een digitale, interactieve HR-tool met aanbevelingen om de kwaliteiten van oudere medewerkers tot hun recht te laten komen en te benutten.

Zelfscan vitaal, vakkundig en met plezier werken

Met de zelfscan kun je zien hoe je scoort op activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, zelfleiderschap, betrokkenheid en bevlogenheid.

Meetinstrument Arbeidsinnovatie Plus (MAI+)

Het Meetinstrument Arbeidsinnovatie Plus (MAI+) is een praktische tool waarmee u inzicht kunt krijgen in de effecten van veranderingen in de organisatie van het werk.

Routekaart naar duurzaam werken in de VVT

Voor het stimuleren duurzame inzetbaarheid is geen blauwdruk; er leiden meerdere wegen naar Rome. Om u te ondersteunen in het kiezen van een route die bij uw organisatie past is de Routekaart duurzaam werken in de VVT ontwikkeld.

Meer informatie?

Lees dan het onderzoek 'Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid in de VVT’ dat Loyalis Kennis en Consult in opdracht van A+O VVT uitvoerde. A+O VVT heeft dit onderzoek meer op de praktijk toegespitst in de “Werksessies duurzame inzetbaarheid in de VVT” .