De Arbocatalogus VVT is een online naslagwerk over arbeidsomstandigheden in de branche VVT.

Het biedt een uitgebreid overzicht van gezonde en veilige oplossingen, hulpmiddelen en goede praktijkvoorbeelden voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de zorg.

Toelichting

De Arbocatalogus is de basis van goed arbobeleid. Het is een vraagbaak met de laatste stand van zaken van wetten en regelingen. Door de online beschikbaarheid is de catalogus voor iedereen toegankelijk. U vindt er hulpmiddelen en oplossingen in voor de volgende arbeidsrisico’s:

  • Fysieke belasting
  • Psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag zoals agressie en werkdruk)
  • Gevaarlijke stoffen (waaronder omgaan met cytostatica)
  • Biologische agentia (waaronder hepatitis B, MRSA)
  • Zwangerschap en arbeid

In de Arbocatalogus VVT is ook aandacht voor de implementatie van beleid en maatregelen.

Er staan praktische werkvormen in die eenvoudig inzetbaar zijn in verschillende organisaties.

Voor wie?

De digitale Arbocatalogus VVT is bestemd voor werkgevers en werknemers in de sectoren VVT, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

Door wie?

De Arbocatalogus VVT is opgesteld door sociale partners in de branche VVT: ActiZ, ABVAKABO FNV, FBZ, NU'91, BTN en CNV Publieke Zaak.

oplossing

Gerelateerde oplossingen

Bent u geïnteresseerd in deze en andere instrumenten die kunnen bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers? Kijk ook eens naar: